Photo ALLICdata Part# Mft.Part# Company Package PDF QTY. PRICING(USD)
CSR1010A05-IQQM-R CSR1010A05-IQQM-RTR-ND CSR1010A05-IQQM-R Qualcomm Tape & Reel (TR)  CSR1010A05-IQQM-RTR-ND Datasheet 30000
Order

--

CC2500RGPR 296-38562-2-ND CC2500RGPR Texas Instruments Tape & Reel (TR)  296-38562-2-ND Datasheet 9000
Order

--

SPIRIT1QTR 497-13383-2-ND SPIRIT1QTR STMicroelectronics Tape & Reel (TR)  497-13383-2-ND Datasheet 4500
Order

4500+ :

$ 0.8714

SX1231HIMLTRT SX1231HIMLTRTTR-ND SX1231HIMLTRT Semtech Corporation Tape & Reel (TR)  SX1231HIMLTRTTR-ND Datasheet 3000
Order

--

NRF24L01P-R7 1490-1033-2-ND NRF24L01P-R7 Nordic Semiconductor ASA Tape & Reel (TR)  1490-1033-2-ND Datasheet 28500
Order

1500+ :

$ 1.0584

3000+ :

$ 1.0055

SX1232IMLTRT SX1232IMLTRTTR-ND SX1232IMLTRT Semtech Corporation Tape & Reel (TR)  SX1232IMLTRTTR-ND Datasheet 3000
Order

--

SX1211I084TRT SX1211I084TR-ND SX1211I084TRT Semtech Corporation Tape & Reel (TR)  SX1211I084TR-ND Datasheet 6000
Order

--

NRF51822-QFAB-R7 1490-1032-2-ND NRF51822-QFAB-R7 Nordic Semiconductor ASA Tape & Reel (TR)  1490-1032-2-ND Datasheet 17000
Order

1000+ :

$ 1.2083

2000+ :

$ 1.1479

5000+ :

$ 1.1005

CC2541F256RHAR 296-37144-2-ND CC2541F256RHAR Texas Instruments Tape & Reel (TR)  296-37144-2-ND Datasheet 2500
Order

--

CC1101RGPR 296-35718-2-ND CC1101RGPR Texas Instruments Tape & Reel (TR)  296-35718-2-ND Datasheet 185
Order

--

CC2540F256RHAR 296-28232-2-ND CC2540F256RHAR Texas Instruments Tape & Reel (TR)  296-28232-2-ND Datasheet 22500
Order

--

NRF51822-CFAC-R 1490-1041-2-ND NRF51822-CFAC-R Nordic Semiconductor ASA Tape & Reel (TR)  1490-1041-2-ND Datasheet 7000
Order

7000+ :

$ 1.4218

CC2640F128RHBR 296-43634-2-ND CC2640F128RHBR Texas Instruments Tape & Reel (TR)  296-43634-2-ND Datasheet 3000
Order

3000+ :

$ 1.4378

CC1121RHBR 296-38890-2-ND CC1121RHBR Texas Instruments Tape & Reel (TR)  296-38890-2-ND Datasheet 6000
Order

--